KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA (AAC) – I i II stopień

Cel szkolenia:
Przedstawienie współczesnych modeli pracy nad kompetencjami komunikacyjnymi u pacjentów z autyzmem, afazją,  wieloraką niepełnosprawnością. Oprócz tego zapoznanie z przyczynami trudności pacjentów w relacjach z otoczeniem i metodami ich diagnozowania. Nauczenie używania technik wspierania kompetencji komunikacyjnych i współpracy z rodzicami dziecka, jako niezbędnego czynnika (warunku) powodzenia interwencji AAC (Augmentative and Alternative Communication).

Prowadzący szkolenie:
Monika Broszkiewicz  jest wykładowcą w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie również prowadzi warsztaty z komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) i współpracuje z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową Jest magistrem socjologii, terapeutą pedagogicznym, koordynatorem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Katowicach, w którym prowadzi terapię AAC wobec dzieci niemówiących, z opóźnionym rozwojem mowy, afatycznych i dzieci ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm i pokrewne zaburzenia rozwoju). Ukończyła cykl warsztatów Stowarzyszenia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie, które obejmowały strategie współpracy z rodzicami dziecka niemówiącego w procesie rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz wdrażanie strategii komunikacji alternatywnej i wspomagającej w codzienne życie dziecka. Jest prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Retta. To autorka poradnika dla rodziców: „Jak rozmawiać z Milczącym Aniołem”.  Prywatnie - mama siedmioletniej Karolinki, użytkowniczki AAC.

Forma szkolenia:
Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dramami, wsparty drukowanymi materiałami szkoleniowymi i filmami video z terapii AAC oraz dyskusja nad pytaniami zadawanymi przez uczestników. Warsztaty - nauczanie uczestników konstruowania pomocy do komunikacji dla użytkowników AAC .

Szkolenie kierowane jest do:

  • psychologów,
  • pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów
  • logopedów,
  • fizjoterapeutów,
  • lekarzy,
  • terapeutów wczesnego wspomagania,
  • rodziców.


Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program szkolenia:

1. Rodzaje zaburzeń komunikacji. Przegląd – filmy z terapii.
2. Diagnoza zaburzeń komunikacji.
3. Strategie postępowania terapeutycznego: etap przedsymboliczny w procesie rozwoju umiejętności komunikacyjnych.
4. Strategie postępowania terapeutycznego: etap symboliczny w procesie rozwoju. umiejętności komunikacyjnych.
5. Techniki behawioralne w AAC.
6. Strategie komunikacyjne użytkowników AAC.
7. Systemy znaków i symboli stosowane w AAC.
8. Dobór systemu a profil użytkownika AAC.
9. Techniki wprowadzania symboli.
10. Praca z rodzicem użytkownika AAC .
11. System wsparcia środowiskowego.
12. Terapia indywidualna a terapia grupowa w AAC – aspekty i różnice.
13. Rola zabawy w komunikacji.
14. Komunikator jako proteza mowy. Potrzeba niezależności.
15. Dostęp do komputera dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną.

Termin szkolenia– terminy szkoleń podane są na stronie internetowej w zakładce szkolenia www.rehabilitacja-dzieci.com.pl lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czas trwania szkolenia 2 dni
I dzień  - od 9.00 do 18.00 (9 x 45 minut)
II dzień – od 9.00 do 16.00 (7 x 45 minut)

Liczba uczestników:
minimum – 15, maksimum – 30
Osoba Prowadząca - Monika Broszkiewicz

!!!!Cena szkolenia obniżona !!!!:
400 zł + 23% VAT

Cena wyniesie 400 zł w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z VAT, określonych w paragrafie 13 ust. 1 pkt  20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:
"§ 13. 1. Zwalnia się od podatku:
20) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;"


Organizator szkolenia:
MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ i UBEZPIECZEŃ Dariusz Wyszyński; 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel: +48 504 039 756,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podmioty współpracujące: Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec, RUTIM Radosław Rutkowski Fizjoterapeuta.

Zgłoszenia należy nadsyłać  drogą mailową na podany niżej adres mailowy przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.rehabilitacja-dzieci.com.pl w zakładce szkolenia.

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora:
mBank: 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007 do 5 dni przed podanym mailowo terminem jego odbycia.

W przypadku niezorganizowania szkolenia z powodu braku minimalnej liczby zgłaszających się lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zwraca całość dokonanej wpłaty uczestnikowi najpóźniej do 5 dni roboczych po jego planowanym terminie jego odbycia

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po terminie zapłaty (deadline) wyłącznie z winy uczestnika organizator potrąca z dokonanej wpłaty 150 zł, resztę zwraca uczestnikowi do 5 dni roboczych po terminie odbycia szklenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia  2 dni przed jego rozpoczęciem wpłacona kwota nie jest zwracana.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje drukowane materiały szkoleniowe.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).

Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika.


Umów się na wizytę